2008-05-07

"Hunyadiak és a reneszánsz", Képzőművészeti pályázat 2008


Honvédelmi Minisztérium, valamint a Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus 2008-ban pályázatot hirdet képzõmûvészek számára "Hunyadiak és a reneszánsz" címmel.
A pályázatot a szervezõk Hunyadi Mátyás Magyarország királyává történõ választásának 550. évfordulója, a katona erények legnagyobb középkori személyiségeinek tiszteletére (Hunyadi János, Hunyadi Mátyás) és a magyar reneszánsz év alkalmából hirdetik meg.

A meghirdetõk elõnyben részesítik azon alkotásokat, melyek bemutatják a magyar reneszánszt, a Hunyadiak életét és korát, Hunyadi Mátyás királlyá koronázásának eseményeit.

Pályázni festmény, grafika és kisplasztika kategóriában lehet.

A benyújtott pályamûvek feleljenek meg a kiállíthatóság követelményeinek, azaz keretezve - a grafikák, a pasztell és az akvarell képek keretezett üveglap mögött, vagy két üveglap között - legyenek elhelyezve. Gipszbõl, vagy más efemer anyagból készült alkotást a kiírók nem fogadnak el.

Az alkotásokat jeligésen kérjük beadni.
A jeligét (és csak a jeligét) az alkotás hátoldalára, aljára jól láthatóan, jól olvashatóan kérjük feltüntetni. Az alkotó nevét, címét, telefonszámát az alkotás átvételének igazolásakor rögzítjük.

A Honvédelmi Minisztérium, valamint a Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus a kiemelkedõ alkotásokat külön- és nívódíjjal, valamint ennek megfelelõ pénzösszeggel jutalmazza, melyek odaítélésére a meghirdetõk által felkért szakmai zsûri dönt.

A Honvédelmi Minisztérium, valamint a Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus a legjobb alkotásokból 2008. októberében kiállítást rendez a Stefánia Palotában.

A Honvédelmi Minisztérium elõvásárlási jogot tart fenn a díjazott és a kiállított mûvekre.

Az alkotások beadásának ideje: 2008. szeptember 01-05. között.

Az alkotásokat a pályázatot lebonyolító HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht.-ba kell leadni.

Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 34. Ügyintézõ: Oláh Klára.

A pályázattal kapcsolatban további információért a 06-1-273-4193, 06-1-273-4192 városi számon a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. munkatársaihoz lehet fordulni.
www.honvedelem.hu

Nincsenek megjegyzések: