2011-04-13

AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium maximum 7 magyar illusztrátort támogat 3-7 éves korú gyermekek részére képeskönyv (választott irodalmi alkotás – mese, vers, vagy
mondóka – ) illusztrálására, személyenként maximum 700.000 forinttal.
A képeskönyv terjedelme: 13–16 dupla oldal.
A pályázó magánszemély (illusztrátor) lebonyolítón keresztül pályázhat, a lebonyolító iparművészeti szakmai szervezet lehet.

A pályázathoz csatolni kell:

  • a szinopszist és a story boardot,
  • minimum dupla oldalas kidolgozást,
  • szakmai önéletrajzot,
  • az elkészítés időbeli munkatervét.

A képeskönyvet 2012. április 30-ig kell elkészíteni.
Elszámoláshoz mellékelni kell beszámolóként a lektorált képeskönyv (lektori véleménnyel) színes másolatát.

A támogatott pályázatok közül maximum a legjobb három képeskönyv kiadását a kollégium előkészíti és támogatja. ( A kiadásra kiválasztott képeskönyv eredeti kéziratát kell beadni!)

Bővebben itt:

http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/iparmuveszeti_110513.html

A pályázatok 1 eredeti példányban
2011. május 13-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Nincsenek megjegyzések: